TOIMITUSEHDOT

Onestop Promotions (Victoria Oy) käyttää yritysten väliseen (B2B)-myyntiin alla olevia toimitusehtoja sekä muissa mainitsemattomissa tapauksissa yleistä kauppalakia.

Tilaaminen ja maksutavat

Onestop Promotionsilta tilataan tuotteita sekä sähköpostitse että puhelimitse. Saat aina kuitenkin vahvistuksen tilauksestasi sähköpostiisi. Maksutapana lasku ja maksuaika 2 viikkoa.

Toimitustapa ja -aika

Toimitustavasta sovitaan tilauksen yhteydessä erikseen. Yleisenä toimitustapana on postitus asiakkaan haluamaan osoitteeseen Suomessa, postituskuluista sovitaan erikseen. Tuotteidemme hinnat eivät sisällä kuljetusta. Myös tuotteiden noutamisesta asiakkaan toimesta voidaan sopia erikseen.

Palautukset ja reklamaatio

Tuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta, sillä ne myydään yritykselle ja sovellettavana lakina on yleinen kauppalaki. Reklamaatiot korjataan asianmukaisesti; mahdollisessa reklamaatiossa ota yhteys puhelimitse. Reklamaatiosta tulee ilmoittaa viipymättä, mutta viimeistään 7 päivän sisällä tuotteen/tuotteiden toimituksesta asiakkaalle.

________________________________________________________________________________________________

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain 523/1999 10 #:n ja 24 #:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 20.09.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Victoria Oy (One Stop) (ytunnus 0600981-5) Rantamäki 1 B 4, 02230 Espoo p. 040 505 8841 victoria@victoria.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Irene Holvikari, Rantamäki 1 B 4, 02230 Espoo p. 040 505 8841 irene.holvikari@victoria.fi

REKISTERIN NIMI

Victoria Oy:n/One Stop asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Victoria Oy:n (One Stop) asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Victoria Oy:n (One Stop) mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu rekisteristä, jossa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

  1. Asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot.
  2. Asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta ja palautuksista koskevaa tietoa.

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen tilatessaan tavaraa tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Victoria Oy:n (One Stop) omiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Victoria Oy (One Stop) käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin tietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä vain erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Eri työntekijäryhmillä on eritasoisia käyttöoikeuksia Victoria Oy:n (One Stop) tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisten pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella Victoria Oy:n (One Stop) asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Victoria Oy:n (One Stop) asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen victoria@victoria.fi, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Victoria Oy (One Stop) voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Victoria Oy (One Stop) vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella Victoria Oy:n (One Stop) asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen victoria@victoria.fi,  josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Victoria Oy (One Stop) voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Victoria Oy (One Stop) vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Victoria Oy:tä (One Stop) käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Victoria Oy:n (One Stop) rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Victoria Oy (One Stop) voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Victoria Oy (One Stop) vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).