TOIMITUSEHDOT

Onestop Promotions (Victoria Oy) käyttää yritysten väliseen (B2B)-myyntiin alla olevia toimitusehtoja sekä muissa mainitsemattomissa tapauksissa yleistä kauppalakia.

Tilaaminen ja maksutavat

Onestop Promotionsilta tilataan tuotteita sekä sähköpostitse että puhelimitse. Saat aina kuitenkin vahvistuksen tilauksestasi sähköpostiisi. Maksutapana lasku ja maksuaika 2 viikkoa.

Toimitustapa ja -aika

Toimitustavasta sovitaan tilauksen yhteydessä erikseen. Yleisenä toimitustapana on postitus asiakkaan haluamaan osoitteeseen Suomessa, postituskuluista sovitaan erikseen. Tuotteidemme hinnat eivät sisällä kuljetusta. Myös tuotteiden noutamisesta asiakkaan toimesta voidaan sopia erikseen.

Palautukset ja reklamaatio

Tuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta, sillä ne myydään yritykselle ja sovellettavana lakina on yleinen kauppalaki. Reklamaatiot korjataan asianmukaisesti; mahdollisessa reklamaatiossa ota yhteys puhelimitse. Reklamaatiosta tulee ilmoittaa viipymättä, mutta viimeistään 7 päivän sisällä tuotteen/tuotteiden toimituksesta asiakkaalle.

________________________________________________________________________________________________

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain 523/1999 10 #:n ja 24 #:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 20.09.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Victoria Oy (One Stop) (ytunnus 0600981-5) Rantamäki 1 B 4, 02230 Espoo p. 040 505 8841 victoria@victoria.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Irene Holvikari, Rantamäki 1 B 4, 02230 Espoo p. 040 505 8841 irene.holvikari@victoria.fi

REKISTERIN NIMI

Victoria Oy:n/One Stop asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Victoria Oy:n (One Stop) asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Victoria Oy:n (One Stop) mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu rekisteristä, jossa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

  1. Asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot.
  2. Asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta ja palautuksista koskevaa tietoa.

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen tilatessaan tavaraa tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Victoria Oy (One Stop) käyttää Vine Oy-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. Henkilötietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu sekä markkinointirekisterin tekniseen ylläpitoon ja käyttötukeen valtuutetut Vine Oy:n työntekijät. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä vain erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Eri työntekijäryhmillä on eritasoisia käyttöoikeuksia Victoria Oy:n (One Stop) tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisten pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella Victoria Oy:n (One Stop) asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Victoria Oy:n (One Stop) asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen victoria@victoria.fi, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Victoria Oy (One Stop) voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Victoria Oy (One Stop) vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella Victoria Oy:n (One Stop) asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen victoria@victoria.fi,  josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Victoria Oy (One Stop) voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Victoria Oy (One Stop) vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Victoria Oy:tä (One Stop) käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Victoria Oy:n (One Stop) rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Victoria Oy (One Stop) voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Victoria Oy (One Stop) vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

TIETOSUOJASELOSTE KOSKIEN VINE OY ASIAKAS- JA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ

Päivitetty 08.04.2022

Victoria Oy / Onestop Promotions (yritys)

victoria@victoria.fi

Y-tunnus: 0600981-5 Osoite: Rantamäki 1B4, 02230, Espoo, Suomi

Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä. Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käytämme henkilötietoja yrityksen viestintään ja asiakkuuden hoitoon sekä markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus. Yrityksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen kohdennettu sähköinen B2B-suoramarkkinointi, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu sekä markkinointirekisterin tekniseen ylläpitoon ja käyttötukeen valtuutetut Vine Oy:n työntekijät. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue

Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot

Tapahtumatiedot kuten tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot

Mahdolliset luvat ja suostumukset

Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

Tiedot henkilön käyttämistä markkinoinnin sisällöistä (käyttötiedot):

Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot

Yrityksen verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto

Verkkokäyttöön liittyvät tekniset tiedot kuten IP-osoite, selain ja siihen liittyviä tietoja

Oppaiden ja muun materiaalin tilaus- ja lataustiedot

Evästeet

Käyttötiedoista analytiikan avulla päätellyt tiedot (johdetut tiedot):

Kiinnostuksen kohteet

Liidipisteet, jotka kuvaavat sisältöjen käytön aktiivisuutta

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme. Evästeiden toiminta-aika on kymmenen vuotta.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Kohdennettuun suoramarkkinointiin liittyvät sähköpostiviestien ja yrityksen verkkosivujen sisältöjen käyttötiedot poistetaan automaattisesti 18 kuukauden kuluttua käytöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot

Yrityksen asiakasrekisteri

Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä käytettävät järjestelmät on sijoitettu Vine Oy:n kumppanin valvottuun laitetilaan Suomessa. Tila täyttää Viestintäviraston tärkeysluokan 2 laitetiloille annetun määräyksen (54A/2012M). Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Tee pyyntö lähettämällä sähköpostia yllä ilmoitettuun yrityksen osoitteeseen. Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Katso kaikki tietosi

Voit tässä pyytää pääsyä tietoihin joita olemme keränneet sinusta ( lomake, josta voit lähettää pyynnön löytyy tämän sivun alareunasta: https://vine.eu/ext/policy?oid=436264939&l=fi&r=1650447128673 )

has been added to the cart. View Cart